Διαλέξεις για το ευρύ κοινό και δημόσιες συζητήσεις

L'impact du projet CrossCheck sur les public et sur les journalistes, Assises du journalisme, Tours, 16/03/2018 (
enregistrement)

Reprendre le pouvoir sur les médias sociaux, 3ème Etats généraux de la révolution numérique, Espace Niemeyer, Paris 9/03/2018

Comment Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft ont pris le contrôle de l’internet et qu’est ce qu’ils en font ?
Université populaire de Toulouse, Bourse du travail, 23/11/2017 (
enregistrement).

La modération de commentaires sur les sites d'information français, Assises, du journalisme, Tours, 16/03/2017 (
compte rendu)

Conférence inaugurale, "L’oligopole de l’internet contre l’autonomie journalistique", Entretiens du webjournalisme, Tours, 30/01/2017

Introduction à la Grande Conf' "La mobilisation politique en ligne : pratiques et questionnements", Comunitic, Toulouse, 24/11/2016

Introduction à la conférence de Laurent Mauduit sur son ouvrage "Main basse sur l'information" à l'Université populaire de Toulouse, 18/10/2016

Introduction à la conférence de Dan Gillmor "Digital Journalism: an answer to Media crisis?" à Athènes, Grèce, 21/09/2016. (
vidéo en grec).

« Que fait le capitalisme avec notre attention ? Retour sur quelques critiques de la publicité , Conférence ComUniTIC sur « L’attention : un enjeu social, culturel et économique », Toulouse, 9/06/16

Infomédiaires et médias : quel partage de la valeur ? (table ronde), Assises, du journalisme, Tours, 9/03/2016,
compte rendu

La question climatique, introduction à la conférence de Jean-Baptiste Comby à l’Université populaire de Toulouse, 14/01/2016,
enregistrement.

Grèce : enjeux et perspectives politiques, Association Jaurès Espace Tarn et Fédération Syndicale Unitaire, Castres, 1/12/2015.

La démocratie grecque peut-elle survivre à l’épreuve de l’Europe ?, GREP Midi-Pyrénées, Toulouse, 14/11/2015.

Le journalisme de données, Questionner l’analyse et la visualisation de données (AVD), journée d’étude, Sophia Antipolis 6/11/2015.


L’échec de la gauche radicale en Grèce : les leçons à tirer, Université Populaire de Toulouse, Toulouse, 20/10/2015, texte et enregistrement.

« Syriza, l’éspoir sur le fil », (débat et projection de documentaire), Université Populaire de Toulouse, Cinéma Utopia, 28/05/2015.

La Grèce à l’heure de Syriza: enjeux et perspectives, Université Populaire de Toulouse, 17/02/2015, texte et enregistrement sonore.

Le web favorise-t-il le pluralisme de l’information ? (table ronde), Festival La Novela, Toulouse, 15/10/2014, présentation.

La Grèce en l’état: regards croisés sur un pays sous pression (débat et projection de documentaire), Séquence court métrage, 26/05/2014.

Être éditeur pure player local: l’exemple du journalisme, Bookcamp ComUniTic, Toulouse, 26/05/2014, présentation.

Protection de données personnelles de l’exploitation commerciale (conférence), Hackademy, Athènes, 05/03/2014 (en grec), présentation.

Pour une économie politique de l’oligopole du web (conférence),
Digital Liberation Network, Athènes, 4/03/2014 (en grec) vidéo, texte, présentation.

Le paradoxe du journalisme en ligne (table ronde),
Institut Nikos Poulantzas, Athènes, 25/02/2013 (en grec), vidéo, texte.

La montée du fascisme en Grèce à l'ère austéritaire (conférence avec Pieretta Sakelariou), Université Populaire de Toulouse, 19/11/2013,
enregistrement sonore.

Face à la médiacratie quelles alternatives ? (table ronde),
Acrimed 31, Toulouse, 5/06/2013.

L’extreme droite sur internet participatif et la réponse du mouvement social (conférence), Digital Liberation Network, Athènes, 6/03/2013 (en grec),
présentation.

Une approche politique de la société numérique (conférence),
Le Café Politique, Balma, 4/02/2013.

L’usage de Twitter par les journalistes (table ronde),
Association de journalistes de Toulouse et de Midi-Pyrénées, Toulouse, 19/12/2012.

Conférence suite à la projection du film « Kaos », Université Populaire de Toulouse, 25/10/2012.

Les médias natifs du web en Midi-Pyrénées (conférence avec Franck Bousquet),
La Novela, Toulouse, 19/10/2012.

Les enjeux du journalisme web à l’heure de la crise, Digital Liberation Network, Athènes, 28/05/2012 (en grec).

Les médias face au tournant numérique, Médiathèque Municipale Lacépède, Agen, 10/04/2012.

Journaux et journalistes sur Twitter, Social Media Club France, Rennes, 20/02/2012,
compte rendu.

L'Europe dans la crise et crise de l'Europe – le cas de la Grèce, Grep Midi Pyrénées (éducation populaire), Balma, 15/12/2010, texte.


Creative Commons License
Όλα τα κείμενα διατίθενται υπό την άδεια Creative Commons. Η ανάγνωση και η αναπαραγωγή τους είναι ελεύθερη υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται συστηματικά από το όνομα του συγγραφέα και τη βιβλιογραφική τους αναφορά.
UA-377271-1