Βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Μάη του 2017

Σχετικά άρθρα:

Le Figaro (interview)

L'Humanité (interview)

Usbek & Rika (interview)

France Culture (participation à l'émission du Grain à moudre)

Nom de Zeus (interview)

Ina Global (extraits du livre)

CIO (critique)

Critiques libres (critique)

Εκδότης:
Ina éditions

Creative Commons License
Όλα τα κείμενα διατίθενται υπό την άδεια Creative Commons. Η ανάγνωση και η αναπαραγωγή τους είναι ελεύθερη υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται συστηματικά από το όνομα του συγγραφέα και τη βιβλιογραφική τους αναφορά.

UA-377271-1